Bazylika w Gnieźnie

Turyści, zwiedzający Gniezno, które dawniej było stolicą Polski, mają okazję zobaczyć jedną z najpiękniejszych katedr w kraju – Bazylikę prymasowską Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ten słynny gotycki kościół katedralny ulokowany został na Wzgórzu Lecha. Warto też wiedzieć, że obiekt znajduje się na liście Pomników historii. Początki katedry gnieźnieńskiej sięgają czasów Mieszka I. Dawny władca Polski wybudował bowiem świątynię na planie krzyża, a następnie przebudował jednonawowe oratorium, które powstało jeszcze wcześniej. W roku 997 pochowano w świątyni żonę Mieszka I, Dobrawę. Ponadto, w katedrze znajdują się także szczątki świętego Wojciecha. Po 1018 roku katedra została przekształcona ponownie – stała się bazyliką trójnawową.

www.elajablonska.pl

Niestety, w 1038 roku, za sprawą Brzetysława I, świątynię zburzono. Brzetysław wywiózł wówczas relikwie świętego Wojciecha z Gniezna. Katedrę odbudowano w 1064 roku – jeszcze wtedy prezentowała styl romański. Bazylika swój obecny wygląd zyskała dopiero w drugiej połowie XIV wieku, kiedy za jej przebudowę stał się odpowiedzialny arcybiskup Jarosław Bogoria Skotnicki. Właśnie wtedy powstało prezbiterium, a także ambit z wieńcem kaplic. Historia nie była jednak łaskawa dla tego obiektu – katedra przetrwała jeszcze trzy pożary oraz najazd hitlerowców, którzy zmienili świątynię w salę koncertową. Ostateczna odbudowa obiektu dokonała się w latach 1945-1961. Właśnie wtedy odkryto tam wiele gotyckich detali archotektoniczno-rzeźbiarskich, zrekonstruowano dawne sklepienie i udostępniono dla zwiedzających podziemia kościoła.

Mikolaj
News Reporter
Zapalony podróżnik. Można o nim powiedzieć, że zwiedził pół świata, a ma apetyt na więcej. Lubi próbować egzotycznych, a czasami ekstremalnych potraw.