Budynki sakralne – kościoły, świątynie oraz plebanie

Zastanawiać by się można, czy budynki sakralne stanowią miejsca, czy też obiekty o typowej użyteczności publicznej, skoro nie ma żadnych odrębnych przepisów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w kościele.

Niemniej jednak według rozporządzenia budowlanego tego typu budynki, jak kościoły, meczety, świątynie, kaplice, plebanie, klasztory, czy domy parafialne stanowią odrębną grupę budynków publicznych.

Odrębną nie tylko ze względu na zróżnicowania architektoniczne, ale także wynikają one ze sposobu z nich korzystania.

Można z góry założyć, że mniejsze prawdopodobieństwo ewakuacji będzie miało miejsce w środku tygodnia, a zupełnie odrębne, w niedziele oraz dni świąteczne, kiedy to w kościołach odbywają się msze, które skupią większą liczbę osób.

W trakcie uroczystej mszy należy spodziewać się także większej ilości wiernych, dlatego też w takich okolicznościach może dochodzić do problemów związanych z ewakuacją i zamieszaniem z tym związanym.

Mikolaj
News Reporter
Zapalony podróżnik. Można o nim powiedzieć, że zwiedził pół świata, a ma apetyt na więcej. Lubi próbować egzotycznych, a czasami ekstremalnych potraw.