Kolegiata w Wiślicy

Jednym z najpiękniejszych kościołów w Polsce jest bez wątpienia gotycka Kolegiata w Wiślicy. Bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny została wzniesiona w XIV wieku, do czego przyczynił się Kazimierz Wielki.

Budowla stanęła na fundamentach dwóch mniejszych świątyń. Bazylika jest kościołem dwunawowym, nawy natomiast oddzielone są od siebie trzema filarami.

Wejście do świątyni to ostrołukowy portal, nad którym widnieje tablica, przedstawiająca klęczącą postać króla Kazimierza Wielkiego, który wręcza Matce Boskiej z Dzieciątkiem model świątyni. Na szczególną uwag zasługuje jednak ołtarz.

To właśnie tam bowiem została umieszczona wczesnogotycka, kamienna rzeźba, przedstawiająca Matkę Boską Łokietkową. Posąg powstał w około 1300 roku i został ofiarowany w darze dla Wiślicy przez Władysława Łokietka.

Kolegiata w Wiślicy posiada również przepiękne sklepienie krzyżowo-żebrowe w prezbiterium oraz sklepienie gwiaździste w części nawowej. Warto zwrócić też uwagę na polichromię rusko-bizantyjską, która została umieszczona na ścianach prezbiterium.

Malowidło powstało w latach 1397-1400.

Mikolaj
News Reporter
Zapalony podróżnik. Można o nim powiedzieć, że zwiedził pół świata, a ma apetyt na więcej. Lubi próbować egzotycznych, a czasami ekstremalnych potraw.