Obiekty administracji publicznej

Obiekty administracji publicznej to grupa budynków użytkowych, które stanowią najważniejsze organy miasta oraz województwa. Zatem w ich skład wchodzą wszystkie urzędy miasta, gminy, a także ośrodki miejsko-gminne. Również urząd powiatowy, wojewódzki, czy marszałkowski należy do administracyjnej klasyfikacji budynków. Wszelkiego rodzaju urzędy statystyczne, celne, skarbowe czy konsulat będą podlegały również tym samym przepisom.

Poza grupą typowych urzędowych budynków należy wymienić tutaj jeszcze budynki wymiaru sprawiedliwości, jak sąd oraz prokuratura, które stanowią największą grupę obiektów użytkowych. W przypadku obiektów administracyjnych użytkowanie przez człowieka ma charakter tymczasowy, bowiem przychodzimy tutaj na krótki okres czasu w celu załatwienia istotnej sprawy. Zatem ilość potencjalnych osób obsługiwanych w ciągu dnia jest bardzo duża, jednak stosunkowo niewielka w danym przedziale czasowym. Bowiem zazwyczaj potrzeba na to od kilku do kilkunastu minut.

www.szanty.rzeszow.pl
Mikolaj
News Reporter
Zapalony podróżnik. Można o nim powiedzieć, że zwiedził pół świata, a ma apetyt na więcej. Lubi próbować egzotycznych, a czasami ekstremalnych potraw.