Siedziba królów

Zamek na Wawelu jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce godnych odwiedzenia. Znaczenie tego miejsca zostało docenione i od wielu już lat znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, jest również uznane za pomnik historii.

Dla Polaków ma wyjątkową wartość , bo tam są świadectwa powstawania i rozwoju naszego państwa, jego burzliwej historii. Przez wieki zabudowania Wawelu były narażone na zniszczenia wojenne, kradzieże, pożary.

Zmieniali się władcy, dobudowywano nowe obiekty, restaurowano stare, przekształcano na koszary lub budynki szpitalne.Dopiero wiek XX okazał się czasem łaskawszym dla Wawelskiego Wzgórza.

Wprawdzie w czasie II wojny światowej skradziono mnóstwo cennych zabytków, które nigdy do nas nie wróciły, Wawel podźwignął się i jest dostępny dzisiaj dla wszystkich. Na zamku możemy podziwiać królewskie komnaty, Salę Poselską, Salę Senatorską, zbrojownię, skarbiec koronny a w nim Szczerbiec.

W Katedrze zaś groby królewskie, Dzwon Zygmunta, Kryptę Wieszczów Narodowych.

www.hysthehague.com
Mikolaj
News Reporter
Zapalony podróżnik. Można o nim powiedzieć, że zwiedził pół świata, a ma apetyt na więcej. Lubi próbować egzotycznych, a czasami ekstremalnych potraw.